Volièrebouw  F l a k k e e

hét adres voor duurzaam maatwerk

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

==============================================

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel, waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de desbetreffende Wet Bescherming Persoonsgegevens - dan wel AVG.

Op deze pagina leggen wij u graag uit, hoe wij te werk gaan, welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen en waar wij deze gegevens voor gebruiken.

Voor het kunnen weergeven van onze internetpagina’s op bijv. uw PC, Notebook of Smartphone hebben wij uw IP-adres nodig. Het IP is een techniek, die gebruikt wordt, om computers in een netwerk met elkaar te laten communiceren, het IP fungeert in een netwerk als een elektronische postbode, die informatie bij het ene adres ophaalt en bij het andere bezorgt. Normaalgesproken wordt door uw provider een dynamisch, dus willekeurig IP-adres toegekend. Dit adres verandert telkens weer, zodat er uit het IP-adres geen persoonsgegevens kunnen worden gehaald. Bij statische, dus vaste IP-adressen zou dit in theorie wel mogelijk zijn. Uw volledige IP-adres wordt bij ons hooguit 7 dagen bewaard.

In de logfile (tekstbestand) slaat onze webserver uw IP-adres op en eventueel nog andere informatie, zoals bijv.:

- Besturingssysteem van uw computer 
- Browser versie van uw computer
- Overzicht van opgevraagde bestanden
- Datum en tijd waarop de website is bezocht 
- Weergave aantal verzonden bytes
- Verwijzende URL 

De opgeslagen bestanden worden alleen opgeslagen en gebruikt voor statistische doeleinden en om fouten op de website makkelijker op te kunnen sporen. Deze bestanden zijn doorgaans niet te herleiden naar een persoon of organisatie.

Webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes, die op uw computer worden geplaatst), die het mogelijk maken, het gebruik van de website te analyseren. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres, waarbij vanwege hun anonimiteit met behulp van "anonymizeIp()"-script de laatste 8 tekens niet worden overgebracht naar Google Analytics) wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie, om uw gebruik van de website te evalueren, om website-exploitanten te rapporteren over de website-activiteiten en om verdere met website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan te bieden.

Doeleinden
Wij verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden, dan de doeleinden, die in dit privacy beleid worden beschreven, tenzij wij hiervoor van tevoren uw schriftelijke toestemming hebben verkregen.

Derden
Indien wettelijk vereist zal Google de verzamelde informatie aan derden doorgeven of als derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens, waarover Google beschikt.
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht, om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
De meeste browsers zijn standaard ingesteld, om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen, om alle cookies te weigeren of om aan te geven, wanneer een cookie wordt verzonden, maar wij wijzen u er wel op, dat in dat geval de kans aanwezig is, dat u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden, zoals hiervoor is beschreven. Als u niet wilt, dat informatie aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u gebruik maken van het door Google beschikbaar gestelde tool, de zogeheten deactiverings-add-on.

Meer informatie hierover en de bijbehorende download mogelijkheden vindt u hier: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Wijzigingen in het Privacy Beleid
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Onderaan dit document staat de datum, waarop dit document voor het laatst is aangepast.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle op dat moment bij ons bekende persoonlijke informatie.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid, om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
Wij doen er alles aan, om dit privacy beleid na te leven en controleren regelmatig, of wij hieraan voldoen. Als u vragen over dit privacy beleid heeft of zich onverhoopt in uw recht voelt aangetast, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Volièrebouw Flakkee. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan, het privacy beleid van Vogelcentrum Goeree-Overflakkee te accepteren.

Laatst bijgewerkt: 01-02-2021.

Volièrebouw Flakkee
Westelijke Achterweg 1
3241 EH Middelharnis (gemeente Goeree-Overflakkee)
Nederland
Telefoon +31 6 513 26 357
E-mail: volierebouw-flakkee@hotmail.com
Website: www.volierebouw-flakkee.nl

E-mailen
Bellen
Map
Info